به خانه ی رادیو رنگین کمان خوش آمدید

 

خانه ی رادیو رنگین کمان ، خانه ی من و توست.رادیو رنگین کمان ، رادیویی برای هر هم میهن وهر همزبان که آشنایی ها را پلی می سازد برای دستیاری دادن و همدلی ها و همزبانی های ژرفتر.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید