پيشگفتار

    هم ميهنان گرامي و همزبانان  عزيز درود بر شما !                                                                      

با يكدنيا ارزومندي  و جهان  جهان  سر بلندي  اينك صفحه انترنتئ راديو رنگين كمان را به روي دوستداران فرهنگ  و ادبيات ميهن عزيز ما افغانستان و ساير همزبانان  كشورهاي  تاجيكستان و ايران مي كشاييم. راديو رنگين كمان  كه در پخش و اشاعه ادبيات پارسئ دري  در گستره افغانستان – تاجكستان و ايران مي پردازد يك راديوي انترنتي است كه از تورنتوي كانادا  به گوش دوستداران و شيفتگان فرهنگ و ادب پارسي در سراسر جهان می رسد. ما دست اندر كاران اين راديو كوشش بيدريغ خواهيم كرد تا با تهيه و تنظيم برنامه هاي دلچسپ فرهنگي و ادبي وپخش ان از راه اين راديو  گامي هرچند كوچك در راه گسترش زبان پارسي برداريم. 

دست هاي مهربان شما فرهنگيان گرانقدر را در براورده شدن اين ارمان از ته دل مي فشاريم و خواهان  همکاری و هميارئ شماعزيزان نيز هستيم.

                                                         با سپاس فراوان

                                                                                                                                                                                                                            

/ 0 نظر / 8 بازدید