دل ماست پارسی

 

سروده ای از زنده یاد قهار عاصی

                                                      پارسی

                   گل نیست٬ ماه نیست٬ دل ماست پارسی

                  غـوغـای کـه ٬ تــرنـم دریاســت پارسی

                   از آفتاب معـجزه بر دوش مـی کشــــند

                   رو برمـراد و روی به فرداست پارسی

                  از شام تا به کـاشغر ٬ از ســند تا خجند

                  آییــــــــنه دار عــالــم بالاســـت پارسی

                  تاریخ را ٬ وثیـقه ی ســبز و شــکوه را

                  خــــــون مــن و کــلام مطلاست پارسی

                  روح بزرگ و طـبل خـراســانـیان پاک

                  چتر شرف ٬چراغ مسیـــحاست پارسی

                   تصـویر را ٬ مـغازلـه را و تـــرانه را

                   جــغرافیـــای معنـــوئ مــاست پارسی

                 سر سخت در حماسه وهمواره در سرود

                 پیدا بود از این ٬ که چـه زیباست پارسی

                 بانگ سپـیده٬ عـرصه بــیـدار باش مرد 

                  پیغمبر هنر ٬ ســــخن راســــت پارسی

                 دنیا بگــو مـــباش ٬ بزرگی بگــــو برو

                 ما را فضیلتی ست که ما راسـت پارسی 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
رستم عجمی

با سلام ممنونم از مهرتان. وبلاگتان را لينک کردم.

عنبرين

با ارادت و درود بهارايی گران ارج ! ممنون محبت و ذره نوازی های هميشه گی شما هستم اين لطف شماست که غزلگونه های ناچيز مرا در سرزمين رنگين کمان ميکشانيد . آواز تان همیش سبز باد !