آتشین سرود

 

رهی معیری

 

 بگوش همنفسان آتشین سرودم من        

                          فغان مرغ شبم یا نوای عودم من

 مرا ز چشم قبول آسمان نمی فگند       

                      اگر چو اشک ز روشندلان نبودم من

  مخور فریب محبت که دوستداران را         

                       بروزگار سیه بختی آزمودم من

    به باغبانئ بیحاصلم بخند ای برق        

             که لاله کاشتم و خار وخس درودم من

      نبود گوهر یکدانه ای در این دنیا       

       وگر نه چون صدف آغوش می کشودم من

    به آبروی قناعت قسم که روی نیاز               

                   به خاک پای فرومایگان نسودم من

    اگر چه رنگ شفق یافت دامنم از اشک      

                  همان ستارۀ خندان لبم که بودم من

    بیاد فیضی و گلبانگ عاشقانۀ اوست              

                          اگر ترانۀ مستانه ای سرودم من

       گیاه دشت جنون خرم از من است رهی

      که از سرشک روان رشک زنده رودم من

/ 0 نظر / 8 بازدید