یاد روز حافظ

           

        یاد روز حافظ

هژدهم مهر ماه  یاد روز شمس الدین محمد حافظ ٬   شاعر بزرگ    زبان پارسی را به همه دوستداران حافظ بویژه فرهنگیان افغانستان ٬ تاجیکستان و ایران شاد باش میگوییم.

آگاه گردیدیم که بزرگداشت حافظ در آرامگاه او ٬ باغ مصلا ٬ در کنار  رود رکناباد شیراز  بر گزار گردیده و فرهنگیان  آرامگاه اش را گلباران کردند.  برنامه ی گرامیداشت حافظ به مدت چهار روزهمراه با سخنرانی هایی پیرامون این بزرگمرد زبان پارسی ادامه دارد.  

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت

کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را

فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب

چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را

ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را

اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم

جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند

جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

/ 1 نظر / 8 بازدید