با شنوندگان

                      هم میهن عزیز و همزبان گرامی  

با راديو رنگين كمان تنهايي -غربت و دوري از ياران و دوستان روزگاران پيشينه را كمتر احساس خواهيد كرد.

ما ۲۴ ساعت در شبانه روز در خدمت شما هستيم.

 رضاييت شما ما را در پيشبرد برنامه هاي راديو رنگين كمان دلگرم مي كند تا احساس خستگي نكنيم و با تمام نيرو به تهيه و تنظيم و پخش بر نامه هاي گوناگوني در گستره ادبيات و فرهنگ زبان پارسئ دري ادامه دهيم.

         www.live365.com/stations/rangeenkam5132

/ 0 نظر / 7 بازدید