سخن گرداننده

وکیل بهارابی سخن گرداننده: به بهانه ی دومین سالگرد رادیو رنگین کمان روزهایی راکه من و" رامین بهارابی" به همرایئ شاعر خوب خانم " فاطمه اختر" در تابستان داغی با کهنه موتری که خانم اختر برای پخش ‫روز نامه های گلوب اند میل و تورنتو استار در کوچه پسکوچه های شهر از آن استفاده می کرد سوی استودیوی رادیو ۲۴ ساعته ی صدای ایران می رفتیم هرگز از یاد نمی برم. ‫ما با چه شور و حالی برنامه ی « گذرگاه سخن » را هفته ی یک بار به اجراء می گذاشتیم. رامین ترجمه های فلسفی اش را می خواند.‫خانم اختر سروده هایش را و من هم داستان هایم را. ذوق زده می رفتیم و با وسواس بر می گشتیم وبرنامه های هفته ی بعد را تدارک می دیدیم. در پاییز همان سال دریافتیم که رادیو گذرگاه سخن در محدوده ی خاصی شنونده دارد و تنها هم میهنان و همزبانان ما که درتورنتو و قسمتی از شهر های نزدیک زندگی دارند رادیو را می شنوند و بس. از جانبی هم سوگمندانه پی بردیم که ذوق ها و سلیقه های ناهمگونی آرام آرام ازین گذر گاه می گذرند که که پشتگاه" رادیو گذر گاه سخن" نمی توانست این همه بار گران را تاب بیاورد. از آن رو با دریغ و درد گذر گاه سخن در آخر پاییز همان سال در ته ی برگ های خشکیده ی پاییزی له شد و برای همیشه خوابید و از ذهنیت ها شسته شد. ‫اما ما نه ایستادیم ونخواستیم زمستان سختی را که در قبال آن می آمد به کرختی و یخزدگی به پایان برسانیم. همان بود که در پی ایجاد رادیوی دیگری شدیم.  در همین گرهگاه زمان بود که رادیوی انترنتی با قابلیت فراگیری جهانی اش،توجه ما رابه خود کشانید و در این راستا مدتی هم به پژوهش پرداختیم. زمستان مابا سختی و کرختی گذشت . بهارهم که آمد کیفی از آن نبردیم. خزان خاطر ما را افسرده تر کرد و ذهن ما همچنان آبستن درد های ناشناخته باقی ماند . تا سر انجام در پایان فصل پاییز و شروع زمستان دیگر که چله ‫شب بود و یخبندان ،  در بیست چهارم (24) دسمبر ۲۰۰۶ ترسایی ، در یکی از دراز ترین ، تاریک ترین ،گرامی ترین و پر معنا ترین شب سال یعنی شب یلدا « رادیو رنگین کمان» زاده شد وصبحگاهان روشنی و نور بر دل های ما تابیدن گرفت و خنده ی خورشید را به راحتی درآسمان صاف و روشن فردای آن دیدیم.  آغاز به کاری که هرگز به آن دست نیازیده بودیم دشوار مینمود . نا آشنای با کمپیوتر و انترنت و نرم افزار ثبت و پخش صدا روز ها و شب های درازی، ما را به خود مشغول می داشت و در تنگنای بی دانشی از فراورده های پیشرفته ی جهان تکنالوژی گیر مانده بودیم که جوانانی به سر وقت ما رسیدند و دست های لرزان ما رابا محبت فشردند و ما را در این کار یاری کردند. ‫رادیو رنگین کمان آرام آرام با پخش برنامه های ادبی و فرهنگی جایش را در میان جامعه باز کرد و مهمان خانواده ها شد. با شادمانی در درازای این پروسه دریافتیم که شاعران و نویسندگان ما در هر گوشه ای از جهان که هستند ما را تنها نمی گذارند و با فرستادن شعر ها ، دکلمه ها و آهنگ ها ، رادیو رنگین کمان را پاس می دارند. همان بود که آرام آرام آسمان "رادیو رنگین کمان" با سروده های رنگین سرود پردازان و ترانه های ترانه سرایان روز تا روز رنگین تر شد و ما به روشنی، رنگینئ رنگین کمان را در آسمان صاف و روشن دوساله گی رادیو با چشم های مان دیدیم.

____________________

‫       از آن فرهنگیانی که در وبلاگ ها و تارنما های انترنتی شان نام و نشان " رادیو رنگین کمان" را با خط درشت نوشتند ، نمیتوانیم سپاسگزاری نکنیم. اگر همیاری های این میراث داران فرهنگی نمی بود ، رادیو رنگین کمان تا امروزهمچنان ناشناخته می ماند. اکنون که دو سال از عمر این نوزاد پابرهنه می گذرد و کورمال کورمال راهش را به سوی پیروزی می کشاید لبخند آرامش بخش این کودک نو پا را ما نیز روی قلب مان احساس می کنیم ‫. ‫وفتی آگهی دومین سالگرد رادیو رنگین کمان را به آگاهی شنونده ها در سراسرجهان از طریق انترنت رسانیدیم سیلی از پیام ها و شادباش ها بود که به استودیوی رادیو آمدن گرفت و ما را به این باور که ریشه ی فرهنگ هرگز در سرزمین دل هایی آریاییان نمی خشکد یک بار دیگرباورمند تر ساخت. ‫چنانچه بار ها گفته ایم رادیو رنگین کمان هیچگونه پیوند و همسویی با احزاب ،سازمان ها و دسته بندی های سیاسی ، قومی و زبانی نداشته خط سیاست فرهنگی خودش را آزادانه و با سر افرازی پیگیری می کند.‫رادیو رنگین کمان یک رادیوی انترنتئ فرهنگی وغیر انتفاعی است. غرض تجارت و در آوردن پول بوجود نیامده است. آگهی ها و تبلیغات بازر گانی را که شنونده ها در صفحه ی رادیو می بینند و یا در لابلای برنامه ها می شنوند متعلق به شرکت بزرگ انترنتئ "لایف365" می باشد که میزبانئ رادیو رنگین کمان را عهده دار است و طی یک تعهد کتبی از نشر آگهی ها نمیتوانیم ابا ورزیم. ‫هرگاه شنونده های ما بخواهند برنامه های رادیو رنگین کمان را بدون اخلال و مزاحمت های آگهی های بازرگانی بشنوند میتوانند با عضویت در VIP که درصفحه ی رادیو می باشد خودرا شنونده ی اختصاصی گردانیده و برنامه هارا متداوم و بدون آگهی بازرگانی بشنوند. ‫به هر حال هر یک از هم میهنان ما که در خانه یا محل کار، کمپیوتری که مجهز با یکی از پلیر ها ٫ نرم افزار شنیداری و انترنتی با سرعت بالا داشته باشند می توانند رادیو رنگین کمان را به راحتی بشنوند. خوشبختانه امروز همه کمپیوتر ها با بلندگو، افزار صوتی و یکی از پلیر ها مجهز می باشد. رادیو رنگین کمان از طریق تیلفون های همراه ( Cell phone) هم قابل دریافت است. ‫رادیو رنگین کمان را می توان ۲۴ ساعت در شبانه روز از طریق انترنت شنید. ‫در فرجام تمنا می کنم تا عزیزان هم میهن و همزبانان ایرانی و تاجیکستانی که صدای ما را از طریق رادیو می شنوند نظرات و پیشنهادات سازنده ی خویش را برای بهتر شدن کیفیت برنامه های رادیو رنگین کمان به نشانی دور نگار رادیو بفرستند : rangeenkamaan1@hotmail.com

برای شنیدن رادیو روی نوشتۀ زیر کلک کنید: رادیو رنگین کمان

 

سالگرد رادیو رنگین کمان رابه همه شنونده های عزیز و یاران همفرهنگ شادباش می گویم.

سپاس

وکیل بهارابی

 

 


 

                                                                                                                          

 

/ 0 نظر / 8 بازدید