روز جهانئ پدر را گرامی می داریم

     

           بیست و هفتم خرداد ماه 

     روز جهانئ پدر را به تمام پدران جهان که ارزش های فر هنگی

       و زندگی در پرتو دانش وبینش را به فرزندان شان آموخته اند

            شادباش می گوییم.

                         کارکنان رادیو رنگین کمان

  

 

/ 0 نظر / 8 بازدید