ياد اوري

براي شنيدن - اهنگ هاي بر گزيده از بهترين اواز خوانان زبان پارسي

                 ــ دكلمه شعر هاي شاعران پارسي گوي

                 ــ گزارش هاي فرهنگي از كشور هاي افغانستان٫ تاجيكستان و ايران

                                 دريچه راديو رنگين كمان را بكشاييد.            

          برای شنیدن رادیو رنگین کمان  این جا را با Mouse  فشار  دهید:  

        www.live365.com/stations/rangeenkam5132                                  

                     سسسسسسسسسسسسسسسسسسصwwwwjjjjppss

wwww

/ 0 نظر / 7 بازدید