به شنوندگان گرانقدر رادیو رنگین کمان

 ممکن است در این یکی دو روز گذشته  شنوندگان رادیو وقتی خواسته اند رادیو رنگین کمان را بشنوند می بینند که صفحه ی دیگری با نوشتار انگلیسی روی صفحه ی رادیو را  پوشانده و انها نمیتوانند رادیو را بشنوند.  دلیل آن مشکلاتی است که کمپنئ مادر(  live365.com  ) در این اواخر از ناحیه ی پرداخت رایلتی( Royalty )که چند میلیون دالر تخمین زده می شود مواجه گردیده  و باید این هزینه ی هنگفت را به تاریخ پانزدهم ماه می سال جاری  بپردازد که این هزینه روی پرداخت رادیو های انترنتی تاثیر مستقیم داشته و باعث آن خواهد شد تا بسیاری از رادیو های انترنتی بشمول رادیو رنگین کمان از نشرات باز مانند. این لایحه که از جانب کمپنی Live 365 رد گردیده قرار است تا تاریخ ۱۵ ماه می از جانب مقامات ذیصلاح امریکا مورد تایید ویا تجدید نظر قرار گیرد.  بنا برین در این نوشته از رادیو های انترنتی که تعداد آنها به بیش از ده هزار میرسد و همچنان از شنوندگان این رادیو ها تقاضا به عمل آمده است که به آنها از طریق نمایندگان شان در پارلمان همکاری بدارند تا جلو این پرداخت هنگفت گرفته شده و رادیو های انترنتی از نشرات باز نمانند.

به هر حال : شما شنوندگان گرانقدر رادیو رنگین کمان وقتی این صفحه را روی دریچه ی رادیورنگین کمان دیدید در قسمت پایانئ این صفحه روی نوشته انگلیسئ :

                                        Remind me later  

  کلک کنید صفحه ی رادیو رنگین کمان باز شده و می توانید رادیو را به همان روال گذشته بشنوید. از ناحیه بروز چنین اشکالی پیشاپیش از شما پوزش می خواهیم. 

                                    گردانندگان رادیو رنگین کمان - تورنتو - کانادا

   www.live365.com/stations/rangeenkam5132

                           ******************************************************

                            

/ 3 نظر / 8 بازدید
راحله يار

عرض سلام وآرزوی موفقيت وسرافرازی تان را دارم؛ از همه محبت های تان سپاسگزارم. باحرمت فراوان

عنبرين

با محبت و درود ! ممنون حضور مهربان و پيام لبريز لطف و از اين همه ذره نوازی ها . خوشحالم از آشنايی با شما و از اينکه رنگين ترين مطالب و سروده ها را از رنگين کمان شنيدم . در ضمن باید یاد اور شوم که آدرس تان را هم درج آیینه ی دق نمودم . همه ی برگ و بهار را با زلال ترين چشمه ساران برای تان آرزو ميبرم . راه تان سبز مراد باد ! با ارادت .

عنبرين

سلامی با عطر پیجک ها به شما ! از اينکه سرود گونه ی نا چيزم را تا کوچه باغ ترانه های رنگين کمان کشيده و با صدای زیبای تان به خوانش گرفته ايد عالمی سپاس . شما گران ارج بهتر از آن بخوانش گرفته اید که من سروده ام . همينکه فايل صوتی آن سروده را تهيه کردم حتما نثار رنگين کمان خواهم کرد . شاد ترين لحظات را برای تان آرزو ميبرم ! با حرمت فراوان