ای زبان پارسی افسونگری        هرچه گویم زان همه افزونتری 

                          رادیو رنگین کمان را به خانه های تان ببرید 

با رادیو رنگین کمان ٫ تنهایی ٫ غربت و دوری از یاران   

و دوستان پیشینه را کمتر احساس خواهید کرد.   

                      

             برنامه های فرهنگئ ۲۴ ساعته ی رادیو رنگین کمان 

 را به زبان فارسی از این جا بشنوید:

 www.live365.com/stations/rangeenkam5132  

/ 3 نظر / 7 بازدید
ادبستان

تشکرازبازديد شما آدرس راديورنگين کمان دربيوند ادبستان اضافه شد. بهتراست سايت مستقلی راراه بندازيد تا بازديد کننده ها درميان تبليغات های آلمانی انگليسی و...گم نشوند. موفق باشيد

مرادی

سلام آقای بهارابی. خورسندم که با سايت و راديو کمان آشنا شدم . موفق و کامگار باشيد .زحمت کشی شما در اين راه فرهنگی قابل قد ر است . www.surma.mihanblog.com