« رادیو رنگین کمان گرهگاهی است که رشته های یگانگئ فرهنگی

میان پارسی گویان سر زمین های افغانستان - تاجیکستان

و ایران را  به هم می پیوندد.»

  از مرامنامه ی نشراتئ رادیو رنگین کمان

www.live365.com/stations/rangeenkam5132 

  

/ 1 نظر / 7 بازدید
هارون راعون

سلام عزيز! سايت زيبا داری و راديوی رنگين کمان هم نازنين است. اميد موفقيت هميشه همسفرت باشد. من هم از تاجيکستان بيشتر از ۱۲۰ برنامهء تلويزيونی دارم اگر زمينه مساعد شود در يگان تلويزيون به نمايش خواهم گذاشت. قربانت