رادیو رنگین کمان Radio Rangeen Kamaan

در گستره ی ادبیات - فرهنگ و جامعه

رنگین کمان پاداش کسی است که تا آخرین قطره زیر باران می ماند
نویسنده : - ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱۳
 

 

با شاد مانئ فراوان به آگهئ شنوندگان می رسا نیم که به تاریخ 24 دسمبر امسال رادیو انترنتئ رنگین کمان با پشت سر گذاشتن سه سال زندگئ پربار نشراتی، چهارمین سال عمر فرهنگئ خود را آغاز می کند.

به همین مناسبت قرار است برنامۀ ویژه ای را در پایان ماه دسمبرکه شامل پیام ها  و نظر های  شنوندگان رادیوباشد به نشر برسانیم.

از آن شنوندگانی که در درازای این سه سال ، رادیو رنگین کمان را شنیده اند و یا آن عده از هموطنان و همزبانان ما که در این اواخر شنوندۀ رادیو بوده اند صمیمانه تقاضا می کنیم که پیام ها ، برداشت ها ، انتقادات و پیشنهاد های خود را تا بیست و پنجم ماه دسمبر بصورت نوشتاری و یا گفتاری ( صوتی ) از طریق ایمیل و یا تیلفون به رادیو رنگین کمان ارسال بدارند تا از آن ها در تهیۀ این ویژه برنامه بهره مند شویم.

ما دیدگاه های شنوندگان را پا س می داریم و آن ها را موجب راه گشایی کار خود در این راستای فرهنگی می دانیم.

 

از همکارئ تان پیشاپیش سپاسگزاریم.

با محبت

کارکنان رادیو رنگین کمان

تورنتو ، کانادا