رادیو رنگین کمان Radio Rangeen Kamaan

در گستره ی ادبیات - فرهنگ و جامعه

 
نویسنده : - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/٢۳
 

                                    

                 ای زبان پارسی افسونگری        هرچه گویم زان همه افزونتری 

                          رادیو رنگین کمان را به خانه های تان ببرید 

با رادیو رنگین کمان ٫ تنهایی ٫ غربت و دوری از یاران   

و دوستان پیشینه را کمتر احساس خواهید کرد.   

                      

             برنامه های فرهنگئ ۲۴ ساعته ی رادیو رنگین کمان 

 را به زبان فارسی از این جا بشنوید:

 www.live365.com/stations/rangeenkam5132