رادیو رنگین کمان Radio Rangeen Kamaan

در گستره ی ادبیات - فرهنگ و جامعه

 
نویسنده : - ساعت ٤:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٩
 

                            به شنوندگان گرانقدر رادیو رنگین کمان

 ممکن است در این یکی دو روز گذشته  شنوندگان رادیو وقتی خواسته اند رادیو رنگین کمان را بشنوند می بینند که صفحه ی دیگری با نوشتار انگلیسی روی صفحه ی رادیو را  پوشانده و انها نمیتوانند رادیو را بشنوند.  دلیل آن مشکلاتی است که کمپنئ مادر(  live365.com  ) در این اواخر از ناحیه ی پرداخت رایلتی( Royalty )که چند میلیون دالر تخمین زده می شود مواجه گردیده  و باید این هزینه ی هنگفت را به تاریخ پانزدهم ماه می سال جاری  بپردازد که این هزینه روی پرداخت رادیو های انترنتی تاثیر مستقیم داشته و باعث آن خواهد شد تا بسیاری از رادیو های انترنتی بشمول رادیو رنگین کمان از نشرات باز مانند. این لایحه که از جانب کمپنی Live 365 رد گردیده قرار است تا تاریخ ۱۵ ماه می از جانب مقامات ذیصلاح امریکا مورد تایید ویا تجدید نظر قرار گیرد.  بنا برین در این نوشته از رادیو های انترنتی که تعداد آنها به بیش از ده هزار میرسد و همچنان از شنوندگان این رادیو ها تقاضا به عمل آمده است که به آنها از طریق نمایندگان شان در پارلمان همکاری بدارند تا جلو این پرداخت هنگفت گرفته شده و رادیو های انترنتی از نشرات باز نمانند.

به هر حال : شما شنوندگان گرانقدر رادیو رنگین کمان وقتی این صفحه را روی دریچه ی رادیورنگین کمان دیدید در قسمت پایانئ این صفحه روی نوشته انگلیسئ :

                                        Remind me later  

  کلک کنید صفحه ی رادیو رنگین کمان باز شده و می توانید رادیو را به همان روال گذشته بشنوید. از ناحیه بروز چنین اشکالی پیشاپیش از شما پوزش می خواهیم. 

                                    گردانندگان رادیو رنگین کمان - تورنتو - کانادا

   www.live365.com/stations/rangeenkam5132

                           ******************************************************