رادیو رنگین کمان Radio Rangeen Kamaan

در گستره ی ادبیات - فرهنگ و جامعه

گرامیداشت مادر
نویسنده : - ساعت ٧:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٢٥
 

 

  روز مـادر را گرامی میداریم   

 ما گردانندگان رادیو رنگین کمان  چهاردهم می ۲۰۰۷ میلادی ( بیست و چهارم  اردی بهشت ماه ۱۳۸۶ خورشیدی)  روز خجسته ی جهانئ مادر را به تمام مادران جهان بویژه به مادران ستمدیده و زحمتکش افغانستان که رنج دو جهان را در این دو دهه ی اخیر به دوش کشیده اند شاد باش می گوییم و به پیشگاه این مادران بزرگوار سپاس می فرستیم. 


 
 
بزرگداشت فردوسی
نویسنده : - ساعت ٧:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٢٢
 

                  

    بزرگداشت فردوسی 

   بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ خورشیدی

    ( ۱۵می ۲۰۰۷ میلادی)

سه شنبه پانزدهم ماه می ۲۰۰۷ میلادی برابر با بیست و پنجم اردی بهشت ماه ۱۳۸۶ خورشیدی سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است.

 این شاعر بزرگ حماسه سرای زبان فارسی در سال ۳۲۹ خورشیدی در قریه ی باژ طوس در یک خانواده ی دهقانی زاده شد.

 شاهنامه ی فردوسی یکی از شاهکار های ادبیات زبان فارسی آفریده ی ذهن هنر مند و خامه ی هنر آفرین این شاعر بزرگ سده ی چهارم و پنجم خورشیدی ست.  شاهنامه گذشته از سر زمین های پارسی زبان مورد ستایش شاعران  - نویسندگان و پژوهشگران  سراسر جهان نیز قرار دارد.  شاهنامه ی فردوسی دنباله و مکمل شاهنامه ی ابو منصورئ دقیقئ بلخی است.  دقیقئ بلخی هنوز یکهزار بیت از این شاهنامه را سروده بود که به دست دشمن فرهنگ ستیزی کشته شد.  وقتی نسخه ی از آن به دست فردو سی رسید با شروع شاهنامه کار دقیقی را به پایه ی کمال رسانید.  او در آغاز سرودن شاهنامه چهل سال داشت .

 فردوسی این کتاب بزرگ منظوم حماسی زبان فارسی را که مشٌـون از داستان های رزم آوران باستانئ  فرهنگ دیر پای آریاییان است با رنج و مشقت فراوانی به پا یان می رساند.  فر دوسی در سن شصت و شش سالگی  به فقر و تهیدستئ بی مانندی دچار شد و این دو رانی است که او کار سرایش شاهنامه را بایست به انجام می رسانید.  شاهنامه ی فردوسی گذشته از ارزش تاریخئ آن یکی از ناب ترین آثار ماندگار  ادبیات زبان فارسی است که با شیوا ترین سروده های حماسی و  زیبای زبان فارسی با کاربرد واژه های ناب این زبان به یادگار مانده است.  

فردوسی حق داشت که بگوید:

نمیرم ازین پس که من زنده ام          که تخم سخن را پراگنده ام

فردوسئ بزرگ در آغازین فصل شاهنامه به ستایش از خرد و دانش می پردازد. خرد مندی  و خرد گرایی در دیدگاه فردوسی مرتبت بسیار والایی دارد که در این موجز نوشته پیرامون فردوسی به گزیده ی ازاین سروده بسنده می کنیم:

  خـرد زنده ی جـاودانی  شـناس                        

                                              خـرد مایـه ی زندگـانی شـناس

وزو شــادمانی وزو مـردمیست                       

                                               ازویت فـزونی وزویت کمـیست

 چه گـفت آن هنر منـد مـرد خـرد                       

                                                 کـــه دانا ز گفــتار او بر خـورد

 هشیـــوار دیـــوانه خـــواند ورا                         

                                                 همان خویش بیگانه خواند ورا

خرد جسم و جانست چون بنگری                  

                                        تو بی جسم شادان جهان نسپری

همیـشه خــرد را تو دســتور دار                    

                                          بدو جــــانت از ناســــزا دور دار

خــــرد افســـر شــهریاران بود                     

                                          خــــــرد  زیــور نامـــــــــداران بود

     کسـی که خرد را ندارد ز پیش                         

                                        دلش گردد از کرده ی خویش ریش

 به گفــــتار داننــدگان راه جــوی                   

                                        به گیــتی بپوی وبه هـرکس بگوی

چو دیدار یابی به شـــاخ سخن                    

                                       بـــدانی که دانــش نیــاید بــه بن

 خانم توران شهریاری یکی از شاعر زنان کشور همزبان ما ایران به خاطر بزرگداشت از فردوسی بزرگ سروده ی دلنشینی دارد که ما این شعر دل انگیز  را با دکلمه ی خانم توران شهر یاری  از طریق رادیو رنگین کمان پخش کرده ایم که باز پخش آن  را تا یکی دو روز دیگر هم خوانندگان گرامئ این نوشته میتوانند با مراجعه به سایت رادیو آن را بشنوند:

www.live365.com/stations/rangeenkam5132  

 

 

 


 
 
 
نویسنده : - ساعت ٤:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٩
 

                            به شنوندگان گرانقدر رادیو رنگین کمان

 ممکن است در این یکی دو روز گذشته  شنوندگان رادیو وقتی خواسته اند رادیو رنگین کمان را بشنوند می بینند که صفحه ی دیگری با نوشتار انگلیسی روی صفحه ی رادیو را  پوشانده و انها نمیتوانند رادیو را بشنوند.  دلیل آن مشکلاتی است که کمپنئ مادر(  live365.com  ) در این اواخر از ناحیه ی پرداخت رایلتی( Royalty )که چند میلیون دالر تخمین زده می شود مواجه گردیده  و باید این هزینه ی هنگفت را به تاریخ پانزدهم ماه می سال جاری  بپردازد که این هزینه روی پرداخت رادیو های انترنتی تاثیر مستقیم داشته و باعث آن خواهد شد تا بسیاری از رادیو های انترنتی بشمول رادیو رنگین کمان از نشرات باز مانند. این لایحه که از جانب کمپنی Live 365 رد گردیده قرار است تا تاریخ ۱۵ ماه می از جانب مقامات ذیصلاح امریکا مورد تایید ویا تجدید نظر قرار گیرد.  بنا برین در این نوشته از رادیو های انترنتی که تعداد آنها به بیش از ده هزار میرسد و همچنان از شنوندگان این رادیو ها تقاضا به عمل آمده است که به آنها از طریق نمایندگان شان در پارلمان همکاری بدارند تا جلو این پرداخت هنگفت گرفته شده و رادیو های انترنتی از نشرات باز نمانند.

به هر حال : شما شنوندگان گرانقدر رادیو رنگین کمان وقتی این صفحه را روی دریچه ی رادیورنگین کمان دیدید در قسمت پایانئ این صفحه روی نوشته انگلیسئ :

                                        Remind me later  

  کلک کنید صفحه ی رادیو رنگین کمان باز شده و می توانید رادیو را به همان روال گذشته بشنوید. از ناحیه بروز چنین اشکالی پیشاپیش از شما پوزش می خواهیم. 

                                    گردانندگان رادیو رنگین کمان - تورنتو - کانادا

   www.live365.com/stations/rangeenkam5132

                           ******************************************************

                            


 
 
 
نویسنده : - ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۸
 

    در گذشت طلبشاه ستار - آهنگساز تاجیک

را  به خلق های هنر پرور تاجیکستان - افغانستان

 و ایران تسلیت می گوییم.

طلبشاه ستار آهنگ ساز سر شناس تاجیک در سن ۵۴ سالگی در اثر سکته ی قلبی در گذشت.

او ریاست هنرستان دولتئ تاجیکستان را به عهده داشت.

نقش این آهنگساز فقید در رشد فرهنگ و هنر موسیقئ تاجیکستان تاثیر گذار بود .طلبشاه ستار آثار گرنبهای موسیقی از خود به یادگار گذاشته است.  این هنر مند فقید آهنگ های زیبایی از غزل های عبدالرحمان جامی - حافظ -لایق شیر علی - نظام قاسم و شاعران دیگر تاجیک دارد.

فعالیت هنرئ طلبشاه ستار در پیشبرد موسیقئ کلاسیک و مدرن تاجیکستان اهمیت به سزایی دارد. طلبشاه ستار گذشته از ایجاد موسیقی برای نوازندگان پیانو و ویلون آهنگ هایی نیز به سبک سنتی و مردمی آفریده است.

طلبشاه ستار هنرستان چایکوفسکئ شهر مسکو را به پیان رسانیده بود. او در بنیاد گذارئ هنرستان موسیقئ تاجیکستان در سال ۲۰۰۳ نقش عمده ی داشت.

 فرهنگیان تاجیک در گذشت طلبشاه ستار را صاعقه ی بر پیکر فرهنگ و هنر موسیقئ تاجیکستان خوانده اند.  طلبشاه ستار در سال ۱۹۵۳ در روستای گلزار ناحیه ی کولاب در جنوب تاجیکستان به دنیا آمد . 

 آثار هنرئ طلبشاه ستار در جمهوری های شوروئ پیشین - اروپا - افغانستان - ایران و ترکیه و چین اجرا شده است.

طلبشاه ستار آثار گرانبهایی چون: صوت نوروزی - اپرای رستم و سهراب - سرود دوشنبه - و پیام زردشت را از خود به یادگار مانده است.

**********************************


 
 
 
نویسنده : - ساعت ٤:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۸
 

 

                عزیز شنونده ی رادیو رنگین کمان!

    باز دید تان را ازاین سایت گرامی میداریم.

برای شنیدن رادیو رنگین کمان اینجا را کلک کنید: 

                      www.live365.com/stations/rangeenkam5132   


 
 
 
نویسنده : - ساعت ٧:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٤
 

                             

                      پیام رادیو رنگین کمان به مناسبت در گذشت

                                         رازق فانی

 

     از شنیدن خبر المناک مرگ شاعر ارجمند کشور ما رازق فانی سخت نا راحت شدیم. رازق فانی این 

شاعرگرانقدر ـ  نویسنده و ادیب سخنور و شیوا کلام  که جایگاه ارزشمندی در تاریخ ادب  

 و  فرهنگ زبان فارسی دارد  دیگر در میان ما نیست . اما سروده های شور انگیز او  

 هر گز مردنی نیستند.  ما ز نده  ها از مجموعه های شعرئ رازق فانی  چون :  

 « دشت آیینه و تصویر» « ابر و آفتاب» « شکست شب »  « پیامبران کاذب »    

و « پرتو خورشید در دیوار » او  سالیان درازی  بهره خواهیم جست. 

 کار کنان رادیو رنگین کمان از تورنتوی کانادا این ضایعه ی سترگ فرهنگی را به خانواده

– دوستان شادروان فانی و همه حلقه های فرهنگی  و ادبئ کشور تسلیت می گویند.

  

 شکست شب

 

   خونین کفن چو لاله ی صحراست قلب من  

سر گشــته چون نسـیم سبـکپاست قـلب مـن

***

دل تنــگتر ز غنــچه و آشفــــته تر ز گــل

بیتا ب تر ز موجــه ی دریاسـت قــلب من

***

جانبخش ترزبو سه ی ساقی به بزم وصل 

 گــیرنده تر ز نشــه ی صهباست قلـب من 

***

  خـواهد به چشـم خویش ببیند شکست شب   

 بــیدار چون ســتاره ی شـبهاست قـلب من 

*** 

از بــس طــنین خنـــده فرامــوش او شــده 

 لـــبریز گـریه چون دل میــناست قلــب من 

*** 

 ( فـانـی )   دلـم گـرفت ازین شـام پر مـلال 

        در انــتظار جــلوه ی فرد اســت قلـب من          

      

*************     

 


 
 
 
نویسنده : - ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۳
 

                                   www.live365.com/stations/rangeenkam5132

  احمد شاملو

                                      افق روشن   

روزی ما دوباره کبوتر هایمان را پیدا خواهیم کرد

و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت.

                   ۰۰۰۰

روزی که کمترین سرود بوسه است

و هر انسان

برای هر انسان

برادری ست .

               ۰۰۰۰

روزی که دیگر درهای خانه ی شان را نمی بندند

قفل افسانه ایست

و قلب

برای زندگی بس است.

             ۰۰۰۰

روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است

 تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی.

             ۰۰۰۰

روزی که آهنگ هر حرف زندگی ست

تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوی قافیه نبرم.

            ۰۰۰۰

روزی که هر لب ترانه ی ست

 تا کمترین سرود بوسه باشد.

          ۰۰۰۰

 روزی که تو بیایی - برای همیشه بیایی

و مهربانی با زیبایی یکسان شود.

           ۰۰۰۰

روزی که ما دوباره برای کبوترها یمان دانه بریزیم....

و من آن روز را انتظار می کشم.

                                    ******************


 
 
 
نویسنده : - ساعت ٦:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٢
 

  

« رادیو رنگین کمان گرهگاهی است که رشته های یگانگئ فرهنگی

میان پارسی گویان سر زمین های افغانستان - تاجیکستان

و ایران را  به هم می پیوندد.»

  از مرامنامه ی نشراتئ رادیو رنگین کمان

www.live365.com/stations/rangeenkam5132 

  


 
 
 
نویسنده : - ساعت ٥:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٢
 

   دریغم آمد این سروده ی زیبا را که در خلال برنامه های رادیو رنگین کمان

 دکلمه شده است در اینجا ننویسم:

  استاد واصف باختری     

                                                         ای کوزه گر

                 تا  زیر این  رواق  پرندینه  زیستیم    

                                                      نساج روزگار نداند که چیستیم   

                 شبنم شدیم وروی به خورشید تاختیم     

                                                     آیا هنوز هم نشناسی که کیستیم

                 با ابرنوبهار نسب نامه مان یکیست          

                                                    تا زیستیم با  دل پرغم  گریستیم

                 افتاده ترز شاخه ی تاک شکسته ایم          

                                                  رزبان گمان مبرکه دگرباره ایستیم

                                 بر سنگ مرگ کـوب سـفال وجـــود ما

                                 ای کوزه گرکه خسته ازین زندگیستیم

                                         ++++++++++++

 

 « ادبیات اگرچه سرچشمه ی ملی دارد ولی مرز کشوری نمی شناسد و حتا در هنگام

بروز تنش های سیاسی چه در عرصه ی کشوری و چه در عرصه ی

 بین المللی باید ثروت همه گانی به شمار آید. »      

                     بر گرفته از منشور انجمن بین المللی قلم افغانستان                                                  

                                                          ++++++++++++